2024. június 21.
Orvosnak lenni
Az ötvenes évek kommunista elnyomásának nemcsak azok estek áldozatul, akiket az igazságszolgáltatás elítélt. Tulajdonképpen egy egész nemzedék az akkori megfélemlítések és megtorlások árnyékában élte le az életét, az akkori fiatalokat a félelem, a kiszolgáltatottság érzése hosszú évtizedekig elkísérte. A marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen az ötvenhatos forradalom ürügyén 1959-ben zajlott le egy tisztogatási hullám, amelynek tanárok és diákok, többek között az egyetem legjobb tanulói is áldozatul estek. Miért volt szükség két év elteltével megtorlásokra? Kik voltak a besúgók? Az akkori történések hogyan befolyásolták a kizárt diákok további életét?
Links
© 2010 Boros Zoltan
Website by Andrix