2024. április 15.
Egy héten keresztül csak hálni járunk haza, hol nappal, hol éjszaka, Simonffy Katalinnal váltjuk egymást a négyes stúdióban. Nem tudjuk, mit akarunk, csak azt tudjuk, hogy itt van a rég várt pillanat. A hosszú némaság után lehet beszélni, élni, mozogni. Egyetlen dolog foglalkoztat bennünket. Miután már öt éve a propagandából még a "románok, magyarok, németek és más nemzetiségűek" szlogen is eltűnt, a magyarok csak mint a románok legősibb és legádázabb ellenségei jelenek meg, most itt a pillanat, hogy a forradalom első perceitől újra jelen legyünk a változásokban, tudassuk a világgal, hogy igenis, a magyarok is támogatják a román forradalmat, hogy ebben a forradalomban a szikra-szerepet egy temesvári magyar pap, Tőkés László játszotta, hogy...
[...]
1989 decemberében, a diktátor halála után Szűcs Pál magyar nagykövet csak hosszas unszolás után jelent meg a "Szabad Román Televízió" stúdiójában ...
[...]
Történet-vázlat sok személyes emlékkel
[...]
Az otthon
[...]

Képek: /itt/

Az első húsz év
[...]
Riport a Magyar Televízióban
[...]

Miklóssy V. Vilmos csíkszeredai muzeológus valamikor a hetvenes évek vége felé egyszer meghívott a lakására, hogy beszélgessünk, és ott, egy baráti társaságban elmondta: milyen kár, hogy a Mikó vár udvarát nem használja ki senki nyaranta valamilyen szabadtéri előadásra, pedig alkalmas lenne rá, talán még akusztikailag is. Kérdeztem, mire gondol? Természetesen valamilyen a helyszínhez illő rendezvényre. És kezdte mondani, hogy Kájoni János, akinek a kézzel írt zenegyűjteménye, a Kájoni kódex a magyar zenetörténet egy egész korszakának legfontosabb dokumentuma, Csíksomlyón is élt és dolgozott, ott volt rendfőnök. Kájoni születésének (1629) háromszázötvenedik évfordulója közeleg, lehetne egy megemlékezést tartani a vár udvarán,

[...]

Kájoni Jánosról.

Közreműködik a Musica Antiqua együttes

[...]

... A Misica Antiqua együttes músorából megtudjuk, milyen zenére táncoltak az olayz fejedelmi udvarok és a polgárság ünnepein azokban a táncos közjátékokban, amelyekből később kialakult a mai értelemben vett balett ...
[...]

... arra gondoltam, hogy, ha már rám van bízva, térítsük el egy kicsit a műfajt, hiszen akkor volt a legszebb virágzásában az erdélyi táncházmuzsika. A 'folk' és a 'folklór' szóbeli hasonlósága alapján hozzuk be őket. És sugallatomra meghívták az akkori legkiválóbb táncházegyütteseket, Panek Kati, Györfi Erzsike, Könczei Árpád, Pávai István, Sepsi Dezső, Simó Iózsef, Székely Levente, a Zakariás testvérek, mind ott voltak. Én a zsűriben is benne voltam, és egy külön díjat is - úgy mondhatom, hogy - adtam nekik: az RTV magyar adása hirtelen kitalált külön díját, ami nem volt más, mint egy mikróbusszal egy egy hetes folklór-gyűjtő út a Gyímesekben ...

[...]
Links
© 2010 Boros Zoltan
Website by Andrix