2024. május 23.

http://erdely.ma/kultura.php?id=80192&cim=boros_zoltan_az_erdelyi_media_helyzeterol_video
[...]

A hazai magyar közszolgálati rádió és főleg a televízió válsággal küszködik, a közmédiumok hallgatottsága, nézettsége drámaian csökkent. Vegyük csak az újraindulás óta eltelt húsz évet. A kilencvenes évek első felében a román televízió bukaresti magyar adásának a mért nézettsége még 94-ben is ma már csillagászati számot ért el: 34%, ami több millió nézőt jelentett, tehát sok román is nézte. Ez a mutató csökkent mára tíz- és húszezer közé.

[...]
Az EMNT Médiapolitikai Szakbizottságának javaslatai a jelen kormányzati ciklusban megoldható szerkezeti változtatásokra
[...]
... "a román nemzeti érdekek mellé miért ne lehetne felsorakoztatni az ugyancsak "történelmi tapasztalatok által ébren tartott, tudatosult és világosan megfogalmazott magyar nemzeti érdekeket"? Netalán azért, mert nincsenek történelmi tapasztalataink, avagy mert az értelmiségi elit egy része szerint ezeket most nem divat emlegetni, ezek "elavult diskurzusok", nem használhatók érvként sem a nemzetközi érintkezésben, sem a "nemzetek fölötti tudományosság" kérdéskörében. Netalán azért, mert ezek a történelmi tapasztalatok nem tudatosultak? Vagy pontosabban: nincs általánosan elfogadott tárháza az alapvető nemzeti érdekeknek ("nemzeti minimum")? Vagy erőtlen az az értelmiségi réteg, amely ezeket meg próbálja fogalmazni?
Erőtlen és provinciális?! Félreérthető és frusztrált, pontatlan megfogalmazásai miatt a "kizárólagosság", a "másság kirekesztésének" vádját könnyen rájuk lehet sütni? A válaszokat a tisztelt olvasóra bízom ... "
[...]
Links
© 2010 Boros Zoltan
Website by Andrix