2024. április 15.
Égig érhetne ...

A nagy­vá­ra­di fi­a­tal ze­né­szek­ből ver­bu­vá­ló­dott Metropol együt­tes a het­ve­nes évek­ben kü­lön­le­ges kar­ri­ert fu­tott be. Egy olyan or­szág­ban, amely­ben a rockze­nét épp­hogy meg­tűrte a hatalom, öt-hat év alatt nem­csak a ma­gyar fiataloknak, ha­nem - a magyarellenes nacionalista propaganda ellenére - az egész or­szág rockrajongóinak lett a ked­ven­ce. A Metropol számaiban érzékelhető Woodstock szelleme, amely a szomszédos országokba ma­gyar köz­ve­tí­tés­sel jött át, és a virágfüzéres hippy-korszak sza­bad­ság­kul­tu­sza, fel­nőtt- és kon­ven­ció-ta­ga­dá­sa. Miért szóródott szét a világban a hetvenes évek végén a Metropol? Mi fűzi össze őket és rajongóikat annyira, hogy amikor hazajönnek, harminc év múltán is telt házak előtt muzsikálnak Erdély városaiban, bár legendás énekes-dobosuk, Ráduly Béla már nincs az élők sorában? Erre keresi a választ Boros Zoltán, a dokumentumfilm rendezője, aki a hetvenes évek elején felfedezte és képernyőre vitte a Metropolt a Román Televízió bukaresti magyar adásában.

... ÉGIG ÉRHETNE AZ ÉNEK ... /teljes film/

Links
© 2010 Boros Zoltan
Website by Andrix