2024. február 29.
A nagy­vá­ra­di fi­a­tal ze­né­szek­ből ver­bu­vá­ló­dott Metropol együt­tes a het­ve­nes évek­ben kü­lön­le­ges kar­ri­ert fu­tott be. Egy olyan or­szág­ban, amely­ben a rockze­nét épp­hogy meg­tűrte a hatalom, öt-hat év alatt nem­csak a ma­gyar fiataloknak, ha­nem - a magyarellenes nacionalista propaganda ellenére - az egész or­szág rockrajongóinak lett a ked­ven­ce.
[...]
Links
© 2010 Boros Zoltan
Website by Andrix