2024. május 23.
Merre tovább, erdélyi magyar média?

Merre tovább, erdélyi magyar média?

Az EMNT Médiapolitikai Szakbizottságának javaslatai

a jelen kormányzati ciklusban megoldható szerkezeti változtatásokra


A közszolgálati magyar televízió-adások hozzáférhetőbbé tétele érdekében intézményesített, egész napos romániai magyar közszolgálati televízió létrehozása, amelynek személyzeti és műszaki bázisa nagyrészt már ma megtalálható az RTV keretében (kb. 70-80 magyar szakember) és költségeit a romániai magyar tévédíj- és adófizető állampolgárok begyűjtött pénzéből lehetne fedezni.

Romániai magyar multimédia tv-portál beindítása, amelyen minden magyar nyelvű műsor élő és archív anyagai hozzáférhetővé válnának és amely nagyobb sikerrel szólítaná meg a fiatal korosztályt is.

A közszolgálati rádióstúdiók esetében két lehetséges fejlesztési alternatíva mutatkozik:

1. a marosvásárhelyi, kolozsvári, temesvári, bukaresti stúdiók magyar adásainak koordinált összekapcsolása révén megvalósítani az egész napos romániai magyar közszolgálati rádió-csatornát, anélkül, hogy ez befolyásolná az egyes stúdiók magyar szerkesztőségeinek önálló

szervezeti egységét és regionális adásidejét

2. növelni minden egyes regionális stúdió adásidejét, megerősítve ezzel az egyes stúdiók jelenlétét saját adáskörzetükben. Ebben a kérdésben átfogó szakmai konzultációt javasolunk.

A kisebbségi magyar nyelvű sajtó támogatási rendszere ki kell kerüljön a politika kézi irányítása alól.

- A közszolgálati feladatokat ellátó sajtóintézményeknek (a tulajdonformától függetlenül, tehát lehetnek kereskedelmi társaságok is) szánt pénzösszeget az önkormányzatok kaphatnák meg továbbításra, függetlenül a lapok politikai irányultságától.

- Az elektronikus média kerüljön vissza a támogatottak körébe.

- Azonos pályázati feltételek minden romániai magyar szerkesztőség részére. A támogatások nyilvánossá tétele, a láthatatlan finanszírozások megszűntetése.

- A támogatások odaítélését, elosztását első sorban a média személyiségeiből valamint a civil szervezetek, a kultúra és az egyházak képviselőiből álló testület végezze el.

➔ A magyarországi adófizetők pénzéből létrehozott Erdélyi Magyar Televízió működésének elemzése, új kuratórium választásának szorgalmazása, műsorstratégia meghatározása, az erdélyi lefedettség megvalósítása.

A közszolgálati rádió és televízió mindenkihez szól! A média-hatóságokba (közszolgálati televízió és rádió igazgató tanácsa, Országos Audiovizuális Tanács) az RMDSZ által javasolt személyek kiválasztásakor a Szövetség konzultáljon az EMNT-vel, amelynek a média-bizottságában jelen vannak a MÚRE ágazati vezetői is.

Links
© 2010 Boros Zoltan
Website by Andrix