2024. április 15.
Rekviem a Bolyaiért /1997/
... ""Szorongva gondolok arra, hogy /a külföldön posztgraduális tanulmányokat folytató erdélyi fiatalok/ érdemesnek tartják-e majd visszajönni, ha az erdélyi magyar egyetemi oktatás, a mai avagy a holnapi, Kolozsváron nem ugyanazt fogja jelenteni, amit bárhol a nagyvilágban, hanem egy szabadalmazott és bevált modellekkel nem törődő, helyi gyártmányú, barkácsolt torzszülöttet, egyfajta szellemi gettót: bezárkózást a nyelvi-nemzeti sajátosságba."
(Cs. Gyímesi Éva)
"az egyetemreform főáramától eltérő törekvésnek tűnik - az integrációs folyamatok felől nézve - az etnikailag elkülönített egyetem létrehozásának kizárólagossága." (Magyari Nándor)
"miért ne lehetne elképzelni, hogy a kolozsvári közös egyetem keretei között építsük ki a magyar tagozat önkormányzatát? Miért ne lehetne ez a két- vagy akár többnyelvű egyetem, a kutatócsoportok állandó kommunikációjának lehetősége mellett, a régióbeli nemzetek egymásrautaltságának szimbóluma?" (Cs. Gy. É.)
Ezzel szemben fel kell tenem a kérdést: miért nem képzelhető az el, hogy egy olyan magas színvonalú értelmiségi, egyetemi elit kezében, amelyhez dolgozatíró tanszékvezető tanár is hozzátartozik, a Victor Babeş mellett, a majdani Bolyai Tudományegyetem váljon egy "két- vagy akár többnyelvű, román és külföldi vendégtanárokkal is működő, az európai regionális egyetemfejlesztési programokban résztvevő nyitott, kortárs egyetemmé, amely a kutatócsoportok állandó kommunikációjának lehetősége mellett, a régióbeli nemzetek egymásrautaltságának szimbóluma stb.?"
További idézetek a vitából: "A magyar nyelvű egyetem kérdését ki kell vonni a politika hatásköréből". "Az egyetem és a tudományosság kérdését külön kell választani a nemzeti retorikától" ...
Links
© 2010 Boros Zoltan
Website by Andrix