2024. július 14.
... "a román nemzeti érdekek mellé miért ne lehetne felsorakoztatni az ugyancsak "történelmi tapasztalatok által ébren tartott, tudatosult és világosan megfogalmazott magyar nemzeti érdekeket"? Netalán azért, mert nincsenek történelmi tapasztalataink, avagy mert az értelmiségi elit egy része szerint ezeket most nem divat emlegetni, ezek "elavult diskurzusok", nem használhatók érvként sem a nemzetközi érintkezésben, sem a "nemzetek fölötti tudományosság" kérdéskörében. Netalán azért, mert ezek a történelmi tapasztalatok nem tudatosultak? Vagy pontosabban: nincs általánosan elfogadott tárháza az alapvető nemzeti érdekeknek ("nemzeti minimum")? Vagy erőtlen az az értelmiségi réteg, amely ezeket meg próbálja fogalmazni?
Erőtlen és provinciális?! Félreérthető és frusztrált, pontatlan megfogalmazásai miatt a "kizárólagosság", a "másság kirekesztésének" vádját könnyen rájuk lehet sütni? A válaszokat a tisztelt olvasóra bízom ... "
[...]
Links
© 2010 Boros Zoltan
Website by Andrix