2024. április 15.

Miklóssy V. Vilmos csíkszeredai muzeológus valamikor a hetvenes évek vége felé egyszer meghívott a lakására, hogy beszélgessünk, és ott, egy baráti társaságban elmondta: milyen kár, hogy a Mikó vár udvarát nem használja ki senki nyaranta valamilyen szabadtéri előadásra, pedig alkalmas lenne rá, talán még akusztikailag is. Kérdeztem, mire gondol? Természetesen valamilyen a helyszínhez illő rendezvényre. És kezdte mondani, hogy Kájoni János, akinek a kézzel írt zenegyűjteménye, a Kájoni kódex a magyar zenetörténet egy egész korszakának legfontosabb dokumentuma, Csíksomlyón is élt és dolgozott, ott volt rendfőnök. Kájoni születésének (1629) háromszázötvenedik évfordulója közeleg, lehetne egy megemlékezést tartani a vár udvarán,

[...]

Kájoni Jánosról.

Közreműködik a Musica Antiqua együttes

[...]

... A Misica Antiqua együttes músorából megtudjuk, milyen zenére táncoltak az olayz fejedelmi udvarok és a polgárság ünnepein azokban a táncos közjátékokban, amelyekből később kialakult a mai értelemben vett balett ...
[...]

a Lőcsei virginálkönyvből játszik

[...]
régi magyar világi énekek. Kriterion könyvkiadó, 1981. Válogatta, az előszót írta és jegyzetekkel ellátta Boros Zoltán. Lektorálta Bács Lajos és Benkő András. A borítólap Horváth Gyöngyvér munkája. A könyv szerkesztpje Kacsó Judit.
[...]
Links
© 2010 Boros Zoltan
Website by Andrix